INFORMACJA ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE DLA DZIECI W ŻYGLINIE

Od dnia 5 maja do 30 czerwca 2015 roku w sali gimnastycznej w budynku szkolnym przy ul. Harcerskiej 5 oraz na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Południowej będą prowadzone zajęcia rekreacyjno – sportowe dla  dzieci z klas

1 – 3 i  4 – 6 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyglinie.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe

– wg harmonogramu:

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

PROWADZĄCY

WTOREK

14.30 – 16.30

 

ANDRZEJ

MIŚKIEWICZ

CZWARTEK

14.30 – 16.30

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia zostaną przeprowadzone w zakresie poprawy ogólnej sprawności fizycznej, poprzez kształtowanie zdolności motorycznych (szybkość, zwinność, gibkość) oraz ćwiczenie w zakresie stabilizacji „CORE” mające wpływ na wzmocnienie grup mięśniowych tułowia.

 

Równocześnie będą prowadzone zajęcia w zakresie koordynacji ruchowej, gry i zabawy, testy sprawnościowe – tor przeszkód, wprowadzenie gier zespołowych na zasadzie uproszczonej (dwa ognie, piłka ręczna, unihokej, badminton) jako formy koordynacji ruchu.

 

Zajęcia zostaną dostosowane do poziomu i możliwości fizycznych uczestniczących w nich dzieci ze stopniowym wzrostem stopnia trudności rozłożonym w czasie ich trwania  w kierunku poprawy sprawności i umiejętności fizycznych.

 

 

Prowadzący

Andrzej Miśkiewicz 

powrót

wróć na górę