Edukacja

"Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/221/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe:

  • Publiczne Gimnazjum im. ks. Teodora Christopha z siedzibą przy: 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 8 zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
  • klasy II i III Publicznego Gimnazjum im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim zostały włączone do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim z siedzibą przy: 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 5. "
 
W Miasteczku Śląskim istnieją dwie szkoły podstawowe oraz cztery przedszkola. :

Szkoła Podstawowa nr 1

- Dyrektor: mgr Ewa Tempich – Garczarczyk
- Wicedyrektor: mgr Hanna Celary
- ul. Dworcowa 5, 42 – 610 Miasteczko Śląskie
tel. 32 288 86 61
fax. 32 416 99 03
e–mail: sp1miasteczko@poczta.onet.pl
 
Historia szkoły sięga 1893 roku. Szkoła uczestniczy w akcji „Szkoła bez przemocy”, w programie „Szkoły promującej zdrowie” oraz w europejskim programie „Socrates Comenius”. Posiada pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Zespół Szkolno – Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka

- Dyrektor: mgr Beata Ćwięczek
- ul. Harcerska 5, 42 – 610 Miasteczko Śląskie
tel. 32 284 96 68

Szkoła istnieje od 1911 roku. Współpracuje z Fundacją na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Ma własną salę gimnastyczną i komputerową z dostępem do internetu. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkola:

Przedszkole nr 1

- Dyrektor: mgr Barbara Fischer
- ul. Dębina 1, 42 – 610 Miasteczko Śląskie
tel. 32 288 80 25
fax. 32 416 99 04
godziny pracy: 6.30-16.30
e-mail: przedszkolenr1@poczta.onet.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny. Przedszkole nr 2

- Dyrektor: mgr Beata Ćwięczek
- ul. Harcerska 3, 42 – 610 Miasteczko Śląskie
tel. 32 284 96 35
godziny pracy: 7.00 – 16.00

Przedszkole nr 3

- Dyrektor: mgr Helena Pośpiech
- ul. Srebrna 12, 42 – 610 Miasteczko Śląskie
tel. 32 288 80 45
fax. 32 416 99 05
godziny pracy: 5.30 – 16.30

Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Dyrektor: s.mgr Helena Mrowiec
ul. Gałczyńskiego 26
42-610 Miasteczko Śląskie
przedszkole.bl.ed@gmail.com
godziny pracy: 7.00 – 16.00
telefon 032 288 81 80
wróć na górę