Historia biblioteki

Początki bibliotekarstwa publicznego w Miasteczku Śląskim sięgają końca XIX w. jednak na stałe w krajobraz społeczno-kulturalny miasta wpisała się w roku 1950. Miejscowość wówczas była samodzielną gminą i prowadziła odrębne, własne życie kulturalne.

Biblioteka mieściła się w „Rubinie” (dzisiaj ul.Dębina 1) i nosiła nazwę „Gminnej Biblioteki Publicznej”.W 1953r. biblioteka zajmowała jeden lokal posklepowy przy ul. Wożnickiej 2 i skupiała 150 czytelników a już w 1954 placówkę przeniesiono do prywatnego domu pana Skrzypczyka. W 1958r. biblioteka przyjmuje nazwę „Osiedlowej Biblioteki Publicznej” i dodatkowo utworzono punkty biblioteczne w Żyglinie, Bibieli i Brynicy. Z biegiem czasu punkty w Brynicy i Babieli zlikwidowano.

Zajmowane dotychczas lokale nie odpowiadały wymogom bibliotecznym, były ciemne, małe, ponure i wilgotne. Dopiero w 1960r. przeniesiono ją do gmachu Ratusza, gdzie zajmowała trzy pomieszczenia, z których dwa przeznaczono na Wypożyczalnię dla Dorosłych a z jednego utworzono Oddział Dziecięcy.

Od 1963 r. tylko do 1974r. nosiła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdyż na skutek nowego podziału administracyjnego, Miasteczko Śląskie stało się dzielnicą Tarnowskich Gór, a działające na terenie miasta placówki biblioteczne zostały przyłączone jako Filie nr 7, 8 Miejskiej Biblioteki w Tarnowskich Górach.

W wyniku istnienia Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” i wybudowania osiedla mieszkaniowego w Zakładowym Domu Kultury powstaje kolejna placówka biblioteczna Filia Nr 11.( w1974r.) Miasteczko Śląskie w 1995r. odzyskuje prawa miejskie i 1 lipca uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim zostaje utworzona Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim na bazie działających wcześniej filii tarnogórskich.

Obecnie w skład biblioteki wchodzą:

  • Wypożyczalnia dla Dorosłych (która pełni rolę biblioteki centralnej)
  • Oddział Dziecięcy
  • Filia Nr 1 Żyglin
wróć na górę