W dniu 7 września 2013 r. odbył się I Rodzinny Rajd Rowerowy „Leśno Rajza” zorganizowany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Grupa 80 - ciu rowerzystów wyruszyła spod obiektu Hali Sportowej MOSiR-u o godz. 10.00 rano. Długość trasy do pokonania wynosiła ok. 25 km i prowadziła nowym szlakiem rowerowym nr 1. Najmłodszy uczestnik rajdu miał 3 latka, a najstarszy 78 lat.

Po dotarciu na metę do Pensjonatu „Leśne Zacisze” odbył się piknik rodzinny z poczęstunkiem przygotowanym przez właściciela obiektu Pana MarcelegoJagusiak.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali mapy z nowymi ścieżkami rowerowymi wytyczonymi na terenie Miasteczka Śląskiego.

Zostały wręczone nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu, zaś każde dziecko otrzymało słodki upominek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Marcelego Jagusiak za udostępnienie obiektu i przygotowanie poczęstunku oraz Państwu Aleksandrze i Krzysztofowi Machura za pomoc i zaangażowanie w organizację rajdu.

wróć na górę