W dniach 15 – 16 kwietnia 2013 r. w Naszej Gminie odbyły się

spotkania edukacyjno – informacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w kontekście:

  • zmian prawnych w gospodarowaniu odpadami,

  • obowiązków właścicieli nieruchomości oraz

  • wyzwań stojących przed Gminą w kwestii budowy efektywnej budowy systemu gospodarowania odpadami.

Spotkania poprowadził Pan Romuald Burczyk reprezentujący firmę Business Communication Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pile zajmująca się ideą Zielonego Punktu, czyli „ideą czystego otoczenia dla nas wszystkich”.

Spotkania miały na celu przybliżenie mieszkańcom tematyki prawidłowego gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązkami, jakie stoją zarówno po stronie właściciela nieruchomości, jak i Gminy.

Na bazie przeprowadzonych spotkań została opracowana prezentacja skierowana do Mieszkańców pn: „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim http://www.miasteczko-slaskie.pl/prezentacja.html, która zawiera następujące kwestie:

  • nowe zadania Gminy,

  • obowiązki Gminy,

  • główne obowiązki mieszkańca,

  • przeznaczenie pojemników i worków na odpady komunalne oraz częstotliwość ich opróżniana,

  • opłaty,

  • deklarację,

  • selektywną zbiórkę (co należy wrzucać, a co nie).

 

KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA

15 KWIECIEŃ 2013 r.

Miasteczko Śląskie


Sołectwo Bibiela

16 KWIECIEŃ 2013 r.

Dzielnica Żyglin – Żyglinek

Sołectwo Brynica

wróć na górę