Kampania edukacyjna Gminy Miasteczko Śląskie 2017

W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Gmina Miasteczko Śląskie wraz z Fundacją Polish – American Development Council z Piły przygotowuje cykl 12 artykułów poświęconych prawidłowej gospodarce odpadami, adresowanych do mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie pt.:

1. Selektywna zbiórka odpadów - dlaczego to takie ważne?
2. Szkło - surowiec wielokrotnego użytku                                  
3. Plastik - ropa naftowa zamknięta w butelce PET        
4. Papier - lepiej segregować, niż wycinać                    
5. Metal - recyklingowe energetyczne eldorado             
6. Bioodpady - zielona energia dla natury                                  
7. Odpady niebezpieczne, gabarytowe i ZSEE               
8. PSZOK - czyli co, gdzie, kiedy?                                
9. Recykling - fundament ekologicznych korzyści                     
10. Kochaj dzieci - nie pal śmieci!
11. Jak być bardziej EKO?
12. Edukujemy od 4 do 104!                                            

Podstawowym celem kampanii edukacyjnej 2017 jest wyjście naprzeciw potrzebie budowania świadomości ekologicznej mieszkańców oraz kompleksowa edukacja społeczności Gminy Miasteczko Śląskie, w zakresie szczegółowego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, informowania o dalszej drodze postępowania z odpadami, które opuszczają gospodarstwa domowe oraz szkodliwości palenia odpadów w przydomowych. Do realizacji przedmiotowej kampanii Gmina nawiązała współpracę z Panem Romualdem Burczykiem - Prezesem Fundacji Polish – American Development Council z Piły, który poprzez swoją fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe, w sposób efektywny opisze przedstawia kwestie związane z gospodarką odpadami.

Powyższe artykuły ukazują się również w miesięczniku „Wieści z Ratusza”.

Gorąco zachęcamy i zapraszamy Naszych mieszkańców do lektury, a co za tym idzie do prawidłowego segregowania odpadów komunalnych.

wróć na górę