Profilaktyka wczesnego wykrywania raka...

przez Organic Studio

Szanowne Mieszkanki Gminy Miasteczko Śląskie,

 

                     Na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Ośrodka Koordynującego Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy  w Gliwicach, przekazujemy Paniom bardzo ważne informacje, dotyczące możliwości wykonania czynności zapobiegawczych, badań oraz innych dotyczących tych częstych przypadłości zdrowia kobiet działań:

 

                     W 2006 roku zostały powołane Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" i „Populacyjny program wczesnego wykrywania rak piersi", których zadaniem jest koordynacja programów profilaktycznych w województwie śląskim. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego, a program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi jest przeznaczony dla kobiet w przedziale wiekowym 50-69, które nie wykonały badania w ostatnich dwóch latach.
Głównym celem śląskiego WOK jest promocja zdrowia oraz dotarcie do jak największej liczby kobiet, szczególnie z terenów wiejskich, gdzie wykonywanie profilaktycznego wymazu cytologicznego, czy mammografii nie jest popularne. Na naszych stronach internetowych
www.rakszyjki.org, www.raksutka.org kobiety znajdują praktyczny poradnik na temat profilaktyki, a pod hasłem „Gdzie się badać" listę adresów i telefonów do śląskich przychodni, które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w ramach umów podpisanych z NFZ.

Biuro   WOK Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44- 101 Gliwice
Tel: (0-32) 278-97-58, 278-96-73, Fax (0-32) 231-35-12
e-mail: biurowok-sm(g)io.gliwice.pl; biurowok-p@io.gliwice.pl

 

1) Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

Tel. 032 278 97 58

www.rakszyjki.org,

e-mail: biurowok-sm@io.gliwice.pl


2) Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

Tel. 032 278 96 73

www.raksutka.org.

e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl

 

ZACHĘCAMY  DO KORZYSTANIA  Z  MOŻLIWOŚCI  WYKONANIA TYCH BARDZO POTRZEBNYCH KOBIETOM BADAŃ!

 

powrót

wróć na górę