Rocznica Powstania Warszawskiego

przez Organic Studio

Szanowni Mieszkańcy,

 

Musimy o tym pamiętać ...

1 września 1939 III Rzesza, na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow zawartego w sierpniu 1939, przewidującego podział Polski pomiędzy agresorów na linii rzek Narew, Wisła i San, atakuje Polskę na lądzie, morzu i w powietrzu. Kolejna wojna światowa staje się faktem.

 

3 września Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wypowiadają wojnę Niemcom, nie podejmując wszakże działań zbrojnych. Mimo zaciętego oporu przeważające siły niemieckie posuwają się szybko naprzód, rozbijając polskie oddziały. 6 września dowództwo wydaje rozkaz wycofania wojsk za linię Wisły i Sanu, zaś dzień później Niemcy docierają do Warszawy.

 

17 września 1939 do Niemiec dołącza Związek Sowiecki, ignorując istniejące do tej pory umowy zawarte z Polską: „Jeśli w Polsce nie ma już rządu, to nie ma również żadnego paktu o nieagresji” – słyszy w Moskwie polski ambasador Wacław Grzybowski.

 

Po agresji sowieckiej padają kolejne punkty oporu: Oksywie (19 września), Warszawa (28 września), Modlin (29 września), Hel (2 października). Ostatni regularny oddział Wojska Polskiego gen. Franciszka Kleeberga kapituluje pod Kockiem 5 października 1939.


1 września 193Rozpoczyna się okupacja przekraczająca swym okrucieństwem wszystko, czego Polacy doświadczyli w minionych wiekach pruskiej i rosyjskiej niewoli. Na mocy traktatu podpisanego 28 września obaj okupanci dzielą się polskim terytorium niemal równo po połowie. 12 października Niemcy tworzą „Generalne Gubernatorstwo dla zajętych obszarów polskich”, zajmujące 98 tys. km2 i składające się z czterech dystryktów: krakowskiego, radomskiego, lubelskiego i warszawskiego. Sowieci wcielają zagarnięte tereny do Ukraińskiej i Białoruskiej Republik Sowieckich. Wileńszczyznę otrzymuje Litwa, skrawek Karpat - Słowacja.

Obaj okupanci realizują politykę eksterminacji polskich elit. Od pierwszych dni mnożą się precyzyjnie zaplanowane deportacje, wysiedlenia, różnego rodzaju prześladowania i szykany administracyjne oraz egzekucje. Na porządku dziennym jest rekwizycja mienia. Pojawiają się dramatyczne trudności aprowizacyjne, które zagrażają biologicznej egzystencji narodu. Za najmniejsze przewinienia grozi kara śmierci, więzienie lub obóz koncentracyjny. Pierwszy obóz – Stutthof - powstaje już w 1939, następne to: Auschwitz-Birkenau (1940), Majdanek (1941), Płaszów (1944) i inne.

Załamuje się dotychczasowy porządek społeczny i moralny. W szkołach zakazane jest nauczanie według polskich programów, a na terenie zajętym przez Niemców ogranicza się naukę do minimum. Sowieci starają się zachowywać pozory, pozostawiając początkowo język polski jako wykładowy – istnieje za to nieprawdopodobna indoktrynacja komunistyczna. Szerzy się donosicielstwo.

Na terenach zajętych przez Niemców szczególnie prześladowani są Żydzi. Okupant umieszcza ich w gettach: pierwsze utworzono w październiku 1939 w Piotrkowie Trybunalskim, następne w Łodzi w 1940, w październiku tego samego roku - w Warszawie. Od grudnia 1941 Niemcy mordują Żydów w obozach masowej zagłady w Chełmnie, Sobiborze, Bełżcu, Treblince, Auschwitz-Birkenau.

Na terenach Rzeczypospolitej zajętych przez Związek Sowiecki agresor prowadzi politykę antagonizowania zamieszkujących je narodowości, umiejętnie prowokując konflikty pomiędzy Ukraińcami, Żydami i Białorusinami a Polakami, traktowanymi jako wrogi ideologicznie element.

9 III Rzesza, na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow zawartego w sierpniu 1939, przewidującego podział Polski pomiędzy agresorów na linii rzek Narew, Wisła i San, atakuje Polskę na lądzie, morzu i w powietrzu. Kolejna wojna światowa staje się faktem.

 

3 września Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wypowiadają wojnę Niemcom, nie podejmując wszakże działań zbrojnych. Mimo zaciętego oporu przeważające siły niemieckie posuwają się szybko naprzód, rozbijając polskie oddziały. 6 września dowództwo wydaje rozkaz wycofania wojsk za linię Wisły i Sanu, zaś dzień później Niemcy docierają do Warszawy.

 

17 września 1939 do Niemiec dołącza Związek Sowiecki, ignorując istniejące do tej pory umowy zawarte z Polską: „Jeśli w Polsce nie ma już rządu, to nie ma również żadnego paktu o nieagresji” – słyszy w Moskwie polski ambasador Wacław Grzybowski.

 

Po agresji sowieckiej padają kolejne punkty oporu: Oksywie (19 września), Warszawa (28 września), Modlin (29 września), Hel (2 października). Ostatni regularny oddział Wojska Polskiego gen. Franciszka Kleeberga kapituluje pod Kockiem 5 października 1939.


Niemieccy okupanci pięć lat dławili polską stolicę i prawie nie było dnia bez aktów poniżania ani nocy bez obławy. Nieustannie dochodziło w Warszawie do aktów przemocy i ekscesów. Wreszcie nastał czas odwetu...

 

1 sierpnia 1944 roku, punktualnie o godzinie 17.00, bojownicy ruchu oporu z Armii Krajowej otworzyli ogień...

 

Mieszkańcy Warszawy biorą masowy udział w obronie stolicy. W przededniu wojny w 170 punktach miasta kilkadziesiąt tysięcy ochotników, w tym wielu wyższych urzędników państwowych, przystępuje do kopania rowów przeciwlotniczych. Niezbędna jest budowa barykad i zapór przeciwczołgowych, ponieważ umocnienia polowe znajdują się jedynie na obrzeżach Warszawy, poza linią obrony miasta. Na prowizorycznie zbudowanych barykadach 7 września 1939 roku zatrzymane zostaje pierwsze natarcie niemieckich czołgów na Ochocie, co uniemożliwia zdobycie stolicy z marszu...

Wydawało się, że termin został – z taktycznego punktu widzenia – dobrze wybrany. Armia Czerwona stała u wrót miasta, a zachodni alianci wylądowali już w Normandii. „Na przechodzących Niemców zewsząd padał grad kul, dziesiątkował maszerujące kolumny i uderzał w zajmowane przez nich gmachy. W ciągu 15 minut całe miasto zamieszkane przez milion ludzi przekształciło się w pole bitwy” – tak dowódca AK Tadeusz Bór-Komorowski opisywał dramatyczne wydarzenia.
Powstanie warszawskie uchodzi za szczytowy moment polskiego ruchu oporu przeciw Hitlerowi, a zemstą za nie była straszliwa rzeź zgotowana przez oddziały SS i jednostki policji podczas walk, które potrwały ponad dwa miesiące...

Materiał  pochodzi ze strony: www.1944.pl

 

Czytaj dalej na stronie: www.1944.pl

 

...  i dlatego, winniśmy pamięć i cześć bohaterom tamtych dni.

Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej inicjują akcję na rzecz nadania obchodom kolejnej rocznicy tego wydarzenia charakteru ogólnopolskiego.

W województwie śląskim, tak jak w skali całego kraju, do akcji włączają się organizacje kombatanckie oraz Wojsko Polskie.

 

 

Pragniemy - przyłączając się do apelu Instytutu Pamięci Narodowej...

aby w rocznicę godziny „W" na minutę zamarł ruch w całym kraju. Towarzyszyć temu powinno włączenie syren i klaksonów samochodowych 1 sierpnia o godzinie 17.00.

Dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był wybuch Powstania Warszawskiego, zwracamy się również z propozycją wywieszenia flag narodowych na urzędach państwowych i samorządowych oraz w miejscach publicznych i wszędzie tam, gdzie Ktokolwiek będzie chciał przyłączyć się do tej szczytnej akcji...

CZEŚĆ  ICH  PAMIĘCI!

 

 

powrót

wróć na górę