UWAGA! I CROSS - Zakończenie lata...

przez Organic Studio

Szanowni Mieszkańcy,

 

MOSIR  w Miasteczku Śląskim zaprasza wszystkich zainteresowanych na I-szy Cross - Zakończenie lata w Miasteczku Śląskim

TERMIN, MIEJSCE I ZGŁOSZENIA
I. Bieg odbędzie się w dniu 13 września 2008 r. (sobota) o godzinie 11 start i meta na terenie Stadionu MOSiR - u Miasteczko Śląskie przy ulicy Sportowej 1.
II. Biuro zawodów mieści się w hali sportowej przy ulicy Sportowej 1.
III. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów między godziną 7 30 – 10 30 w biurze zawodów.

ZASADY UCZESTNICTWA
I. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni posiadający zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia  (zaświadczenie lekarskie lub zgoda rodziców).
II. W przypadku osób pełnoletnich może to być pisemne oświadczenie (dostępne w biurze zawodów i na stronie internetowej: www.miasteczko-slaskie.pl) o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Czytaj więcej w załącznikach...

powrót

wróć na górę