UWAGA! Rodzinny Rajd Rowerowy! - zmiana terminu

przez Organic Studio

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie i Wszyscy Zainteresowani,

 

 

PRZEKAZUJEMY  INFORMACJĘ OD  ORGANIZATORÓW RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

Ze względu na złe warunki pogodowe (niska temperatura, opady deszczu), Rodzinny Rajd Rowerowy odbędzie się w innym terminie!

 

 

MOSiR w Miasteczku Śląskim oraz Stowarzyszenie Góra Jerzego, Zapraszają na

RODZINNY RAJD ROWEROWY   w  MIASTECZKU  ŚLĄSKIM  w dniu  20 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Cel rajdu:
 Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia;
 Rozwijanie turystyki rowerowej;
 Rajd nie jest wyścigiem w którym zawodnicy mają uzyskać jak najlepszy czas.
 Rajd jest okazją do towarzyskiego spotkania, nawiązania nowych znajomości wśród osób, które preferują aktywne spędzanie wolnego czasu oraz kontakt z przyrodą;
 Promocja walorów przyrodniczych okolic MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO;
 Popularyzacja idei ochrony środowiska;

Organizatorzy:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miasteczku Ślaskim,
42 – 610 Miasteczko Sląskie , ul. Srebrna 6
tel. (032) 288 86 48; (032) 392 23 70
2. Stowarzyszenie Góra Jerzego
42 - 610 Miasteczko Śląskie, ul. Woźnicka 2
tel: 609 582 797

Miejsce i termin imprezy:
Termin przeprowadzenia imprezy: sobota, 20 WRZEŚNIA 2008 r.
Start: Parking przed Gościńcem Sportowym, Miasteczko Śląskie
Łączna długość trasy wynosić będzie około 15 km.

Program rajdu w dniu  20 WRZEŚNIA 2008 roku r.:
10.30 – zbiórka i odprawa przed startem i sprawdzenie listy uczestników.
11. 00 -  start rajdu.
Podczas rajdu „przystanek rekreacyjny” - pieczenie kiełbasek
Około godziny 16.00 zakończenie imprezy.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu, respektowania uwag  służby porządkowej rajdu, którą będą stanowić pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskiem oraz Członkowie Stowarzyszenia Góra Jerzego.
Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na listę uczestników, oraz przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Wszyscy chcący wziąć udział w rajdzie muszą zgłosić swój akces w recepcji Gościńca Sportowego do 19 września 2008 do godz 14.00.

Szczegóły w załącznikach...

powrót

wróć na górę