Uwaga! Konkurs ogólnopolski

przez Organic Studio

Konkurs Literacki  pt. "Ślady tradycji ludowych w mojej Rodzinie"

Organizator Konkursu:
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim


Cel Konkursu:
• ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, dawnych zwyczajów i obrzędów,
• rozwijanie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu lokalnego,
• budowanie więzi międzypokoleniowych - zachęcamy do wspólnej - rodzinnej pracy nad przygotowaniem konkursowych prezentacji.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych konkurs ma zasięg ogólnopolski
• każda praca powinna być opisana. Należy podać : imię i nazwisko, wiek, adres szkoły lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy szkoły, imię i nazwisko opiekuna,
• objętość pracy - do 10 stron maszynopisu w formacie A4
• prace należy złożyć w Biurze MOK lub przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
Ul. Srebrna 24
42-610 Miasteczko Śląskie
"konkurs literacki"

tel. 032 288-88-70
mokmiast@wp.pl
• nadesłane prace nie będą odsyłane,
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w wydawnictwach i lokalnej prasie
Termin składania prac - do 30 listopada  2008r.
O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród poinformujemy mailem lub telefonicznie.

Nagrody:
prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.
Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
________________________________________

 

powrót

wróć na górę