Informacja dot. akcji ankiet - usuwanie azbestu

przez Organic Studio

Szanowni Mieszkańcy,
*
Przekazujemy Państwu informację, dotyczącą zagadnienia usuwania azbestu w Naszej Gminie...
"Nadrzędnym,  długoterminowym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2009 - 2032” jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych  u mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie powodowanych azbestem oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko.  Osiągnięcie tego celu, będzie możliwe w perspektywie długoterminowej,  poprzez usunięcie z terenu Gminy stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest..."
*
*
* 
Szczegóły w załączeniu...

powrót

wróć na górę