Informacja dla rolników

przez Organic Studio


WYŁĄCZNE PRAWO HODOWCY
 

KAŻDY ROLNIK MUSI WIEDZIEĆ, ŻE ODMIANA JEST WŁASNOŚCIĄ HODOWCY...

 


Obecnie prawie wszystkie odmiany roślin rolniczych są chronione wyłącznym prawem. Ochrona wyłącznym prawem, przyznana hodowcy oznacza, że wyłącznie hodowca będący właścicielem odmiany lub osoba przez niego upoważniona w drodze umowy licencyjnej, może materiał siewny tej odmiany rozmnażać,  przygotowywać do siewu, przechowywać oferować do sprzedaży i sprzedawać na cele siewne. Generalną zasadą jest zatem to, że nasiona odmiany chronionej wyłącznym prawem rolnicy mogą siać jedynie w postaci kwalifikowanego (licencjonowanego) materiału siewnego. Od zasady tej przepisy prawa przewidują jednak wyjątek: rolnik może podjąć decyzję o użyciu do siewu materiału z własnego zbioru...

 

Czytaj dalej w załączeniu...

powrót

wróć na górę