Bezpłatne szkolenia dla lokalnych Animatorów

przez Organic Studio

EDUKACJA ANIMATORÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ


Do  udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy pracowników, współpracowników,  podmiotów ekonomii społecznej członków organizacji pozarządowych z terenów województwa śląskiego.Projekt „Edukacja Animatorów Ekonomii Społecznej" jest szczególnie ważnym projektem dla Strategii Województwa Śląskiego. Jest elementem kształcenia nieformalnego. Ze względu na niedostateczne przygotowanie kadry funkcjonujących organizacji pozarządowych i instytucji do nowych możliwości w ramach ekonomii społecznej. Dotychczasowe systemy edukacyjne przygotowują bardziej do dystrybucji usług/świadczeń na rzecz osób z grup dysfunkcyjnych, a nie do budzenia ich potencjału, możliwości współpracy, partycypacji, animowania zajęć edukacyjnych i przedsiębiorczych.

Kontakt:  slwk@slwk.pl tel-info 343448694 fax 327500431 

Więcej na stronie: www.eaes.slask.pl


 

powrót

wróć na górę