Zostań Członkiem Klubu WWF - Chrońmy przyrodę

przez Organic Studio

Szanowni Mieszkańcy,

Przekazujemy informację nt. największej w Polsce organizacji, promującej i prowadzącej działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego...

Nie bądźmy obojętni, przyłączmy się do tego najlepszego dla Nas Wszystkich dzieła...

Misja i cele WWF


WWF zajmuje się całym spektrum działań, które mają na celu ochronę środowiska naszej planety i utrzymanie naturalnych procesów przyrodniczych na Ziemi.

     Ochrona przyrody  - gwarancją życia, nie tylko roślin i zwierząt, ale całej ludzkości.

Na całym świecie WWF zabiega o ochronę lasów, wód śródlądowych, mórz i oceanów oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, stara się przeciwdziałać zmianom klimatu wywołanym przez działalność człowieka, a także zagrożeniom wynikającym z produkcji toksycznych chemikaliów. Wszystkie nasze działania są prowadzone w imię zasady „Chronić przyrodę z ludźmi i dla ludzi”.

Misją WWF jest powstrzymanie dalszej degradacji środowiska naturalnego Ziemi i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą, poprzez:

• utrzymanie biologicznej i genetycznej różnorodności świata roślin i zwierząt oraz ich naturalnych środowisk życia,

• zapewnienie długotrwałego i bezpiecznego dla środowiska wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych,

• wspieranie procesów zapobiegających zanieczyszczaniu środowiska, jego bezwzględnej eksploatacji oraz marnotrawieniu energii i zasobów Ziemi.

Organizacja WWF prowadzi wiele kampanii i akcji ratowniczych... Poniżej - w załączeniu informacja o jednej z nich...

Chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę: http://wwf.pl/

powrót

wróć na górę