Sprawozdanie KPP Straży Pożarnej za 2008 r

przez Organic Studio

Szanowni Mieszkańcy,

                      Przedstawiamy Państwu sprawozdanie KPP Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach za rok 2008 r. o sytuacji pożarowej na terenie gminy Miasteczko Śląskie, i tak:

Łącznie odnotowano 102 interwencje w tym 35 pożarów. Straty spowodowane pożarami wynoszą ok. 11,0 tyś. zł., a uratowane mienie to szacunkowo ok. 185,0 tyś zł.

 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały również do 56 innych interwencji, które dotyczyły:
- wypompowywanie wody – 3 przypadki
- usuwanie substancji ropopochodnych – 5 przypadków,
- usuwanie drzew, konarów itp. – 10 przypadków,
- usuwanie rojów owadów – 24 przypadki,
- otwarcie pomieszczeń – 1 przypadek,
- usuwanie skutków awarii instalacji technicznych – 3 przypadki,
- inne – 10 przypadków.

Ponadto jednostki PSP interweniowały 10 razy w ramach ratownictwa drogowego, trzy osoby odniosły obrażenia, straty materialne  oszacowano na 46,0 tyś. zł.

Przypuszczalnymi przyczynami powstawania pożarów były:
- celowe podpalenia – 34,
- zaprószenie ognia – 1,

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta był następujący:
1) OSP Żyglinek – łącznie 65 interwencji/wyjazdów, w tym:
- do pożaru – 21,
- do innego miejscowego zagrożenia – 43
- udział w ćwiczeniach - 1
2) OSP Brynica – łącznie 2 wyjazdy, wtym:
-  do innego miejscowego zagrożenia – 2

Analizując sytuację pożarową można wyróżnić:
1) pod względem wielkości – 33 pożary zakwalifikowano jako małe, 2 jako średnie,
2) ze względu na rodzaj palącego się obiektu:
- 1 pożar budynku produkcyjnego
- 8 pożarów lasu,
- 2 pożary poszycia leśnego,
- 12 pożarów traw,
- 4 pożary śmieci (kontenery, dzikie wysypiska itp.),
- 1 pożar stogu,
- 7 - inne lub nieustalone.

Opracował: B. Tomaszowski, inspektor ZK,   02.02.2009r.

powrót

wróć na górę