Unieważnienie dowodu osobistego

przez Organic Studio

UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO   

W związku z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198) dowód osobisty podlega unieważnieniu: 

·        z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu,

·        z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

·        z dniem zgonu jego posiadacza,

·        z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

·        z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego,

·        z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

·        po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych osobowych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, w przypadku gdy osoba nie złożyła wniosku o jego wymianę,

·        w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

 

powrót

wróć na górę