Wpłaty czynszowe w instytucjach bankowych

przez Organic Studio

 

Wpłaty czynszowe w instytucjach bankowychW związku ze zgłoszonymi pytaniami mieszkańców oraz interpelacjami radnych odnośnie likwidacji punktu kasowego w Administracji Budynków Mieszkalnych na terenie osiedla – Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim zwrócił się do Administratora tj. Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o podjęcie rozmów z instytucjami bankowymi, mającymi swoje oddziały na terenie tut. Gminy, co do umożliwienia dokonywania opłat czynszowych przez lokatorów bez pobierania przez te instytucje prowizji.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że Bank Spółdzielczy wyraził zgodę na przyjmowanie wpłat gotówkowych bez dodatkowej opłaty ale tylko na okres trzech miesięcy, tj. do stycznia 2009 r.

Bank PKO BP nie wyraził zgody na wprowadzenie jakichkolwiek ulg.

Z kolei ING Bank Śląski S.A. poinformował, że od wpłat gotówkowych za mieszkanie będzie pobierana zryczałtowana opłata w wysokości 2,50 zł.

Po uzykaniu powyższych informacji tut. Urząd wystąpił bezpośrednio do ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o ponowne rozważenie możliwości regulowania czynszów bez dodatkowych opłat. Jednakże stanowisko Banku nie zostało zmienione.

Podjęte działania miały na celu zmniejszenie uciążliwości dla lokatorów związanych z likwidacją punktu kasowego. Likwidacja tego punktu była konieczna z uwagi na znaczny wzrost kosztów związanych z obsługą kasy fiskalnej do rejestracji gotówkowych wpływów czynszowych, co miałoby swoje odzwierciedlenie we wzroście stawki eksploatacyjnej należnej Administratorowi tj. MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Na koszty prowadzenia punktu kasowego składają się koszty:

- obsługi kasy,

- odprowadzenia gotówki do banku,

- ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i w trakcie transportu,

- indywidualnego rozliczania fakturami VAT wszystkich lokatorów; faktury musiałyby być   wystawiane odrębnie w odniesieniu do każdej należności tj. czynszów, opłat za ciepło, wodę   i odprowadzenie ścieków itp.

Poniżej publikujemy treść pisma otrzymanego z ING Bank Śląski S.A.

powrót

wróć na górę