Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

przez Iwona Antonik

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Projekt zmiany studium dostępny jest pod adresem:

https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?c=1548

powrót

wróć na górę