UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ – LOKALE - BONIFIKATY

przez Organic Studio

              W uzupełnieniu do uzasadnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata a jednocześnie w nawiązaniu do okoliczności powstałego za przyczyną niektórych osób zamieszania, które spowodowane zostało między innymi w następstwie rozsiewania nieprawdziwych informacji o rzekomej likwidacji przez burmistrza miasta bonifikat i sprzedaży lokali mieszkalnych za 100% wartości – pragnę jako zastępca burmistrza miasta odpowiedzialny za te sprawy jeszcze raz zwrócić uwagę na kierunek zmian, jaki zmuszeni byliśmy w tej materii przyjąć. A mianowicie taki, który oznacza w praktyce każdorazowe rozstrzyganie na forum Rady Miejskiej kwestii bonifikat zastosowanych przy sprzedaży danego lokalu mieszkalnego. Dokonywać się ono będzie w postaci odrębnej uchwały dla określonego wnioskodawcy bądź grupy wnioskodawców ze stosownym uzasadnieniem wysokości sugerowanej bonifikaty. Tyle i aż tyle, ale nic więcej. Wbrew temu, co chcieli imputować nam niektórzy z radnych i mieszkańców osiedla. W tym miejscu chciałbym również z całą stanowczością podkreślić, iż nie wyrażaliśmy jako burmistrzowie ani przez chwilę entuzjazmu wobec konieczności takich zmian. Ale też nie mogliśmy ignorować jednoznacznych przesłanek, wynikających ze zmieniających się ostatnio przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. A tym bardziej wniosków wychodzących z nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego, mówiących o konieczności dokonania nowelizacji w tym zakresie przepisów gminnych.  Ubolewamy, że na kanwie niechęci do zrozumienia motywów, jakimi się kierowaliśmy, doszło do dziwacznych przepychanek słownych na sesji Rady Miejskiej, które niewiadomo czemu miałyby służyć. Chyba, że osobistym ambicjom filmowanych podczas sesji dyskutantów oraz podkreśleniu wagi i pozycji niektórych osób. Dlatego też, aby do końca uciąć podstawy do jakichkolwiek spekulacji, pozwalam sobie zamieścić poniżej artykuł pn.               „ Sprzedaż nieruchomości z bonifikatą”, opublikowany w sztandarowym piśmie samorządu terytorialnego pt. „Wspólnota” nr 17/867 z dnia 26 kwietnia 2008 roku. Tym samym mam również nadzieje, że wyeliminowane zostaną przyczyny do uprawiania spiskowej teorii dziejów.  

                                                                                 Zdzisław FRANUS, Zastępca Burmistrza Miasta     

powrót

wróć na górę