Nagrody w Dziedzinie Kultury

przez Organic Studio


Nagrody Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie po raz pierwszy przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Podstawą do ich przyznania jest Uchwała  Nr XIV/101/07 Rady  Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zasady przyznawania ww. nagród określa Regulamin, stanowiący załącznik do wymienionej uchwały.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęły 3 wnioski, w których zgłoszono osoby do nagrody.  W oparciu o opinię Komisji  Opiniującej, która rozpatrywałą wnioski,  Burmistrz Miasta przyznał nagrody:
• Pani Helenie Nowak - założycielce i długoletniemu Kierownikowi Zespołu Folklorystycznego „Brynica” oraz
• Panu Franciszkowi Siwemu – twórcy ludowemu, zajmującemu się rzeźbą w drewnie.
Nagrodzeni, upowszechniając i promując twórczość ludową, na stałe wpisali się w kulturalny pejzaż miasta.

Nagrody wręczone zostaną laureatom w dniu 12 maja 2008r. 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim, podczas koncertu gitarowego Pana Jana Oberbeka, który rozpocznie się 
o godzinie 18,00.

powrót

wróć na górę