Brynica i Bibiela z dotacją na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku

przez Organic Studio

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim przy współpracy z Sołectwem Brynica i Bibiela złożył trzy wnioski w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku na realizację 3 zadań, których łączna wartość wynosi 60.000 zł. W dniu 24.06.2019 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 48.000 zł na realizację powyższych przedsięwzięć, a wkład własny zaplanowano na 12.000 zł. Pierwsze z zadań dotyczy stworzenia „Centrum rekreacji Brynica”, gdzie planowane jest stworzenie placu rekreacji w miejscu łączącym gminy Miasteczko Śląskie i Ożarowice. Ustawione zostaną dwie altany typu szałas, ławki, kosze na śmieci oraz tablica informacyjno-historyczna, a teren zostanie częściowo utwardzony i będzie objęty miejskim monitoringiem. Kolejnym zadaniem jest „Przebudowa placu zabaw w sołectwie Bibiela”, gdzie planuje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw, tablicę historyczną oraz częściowe utwardzenie terenu. Wspomniane tablice będą zawierały treści historyczne na temat wybuchu I Powstania Śląskiego. Trzecim z zadań jest „Zakup odpowiedniego wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Bibiela”, niezbędnego do realizacji działalności statutowej sołectwa. Podczas realizacji tego przedsięwzięcia planuje się zakupić m.in. dwa piece akumulacyjne, sprzęt multimedialny, w tym projektor, ekran oraz nagłośnienie. Realizację zadań zaplanowano na rok bieżący.

powrót

wróć na górę