Dnia 24 lutego br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

przez Andrzej Ogrodnik
Porządek Obrad XXV Sesji Rady Miejskiej

w Miasteczku Śląskim

w dniu 24 lutego 2017 roku

o godzinie 11.00

 

1. Otwarcie Sesji

- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.


3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.


5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2017-2027.


6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.


7. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


8. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.


9. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia dokumentów zgłoszeń kandydatów na ławników.


10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry  - Zawiercie" realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


11. Projekt w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o odstąpienie od wprowadzania zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dotyczących organizacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.


13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.


14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.


15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.


16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.


17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.


18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.


19. Wnioski i interpelacje radnych.


20. Zakończenie obrad.

powrót

wróć na górę