HARMONOGRAM USTAWIENIA WYWOZU POJEMNIKÓW NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE NA TERENIE GMINY MIASTECZKO ŚLĄSKIE

przez Agnieszka Kałuża

 

W ramach corocznej „Akcji wielkogabarytowej” w bieżącym roku, akcja przeprowadzona będzie
w terminie od 9 kwietnia 2018 r. do 14 kwietnia 2018 r.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prawidłowego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, a więc takich, których nie można wrzucać do pojemników stanowiących wyposażenie posesji.

W związku z powyższym do kontenerów należy wrzucać: stare meble, dywany, wykładziny, plastikowe krzesła
i stoliki, opony samochodowe, duże lustra, szyby okienne, złom żelazny itp.

Do kontenerów nie można wrzucać: papy, odpadów azbestowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych, gruzu, kamieni itp.

Apeluję jednocześnie o zachowanie porządku i czystości wokół rozstawionych pojemników.

 

Szczegółowy harmonogram rozstawienia kontenerów przedstawia się następująco:

data/galerie/2018/gabaryty.JPG

powrót

wróć na górę