Inwestycje na drogach gminnych

przez Agnieszka Kałuża

W dniu 30.04.2018r. została podpisana umowa z firmą HUCZ Spółka z o.o., SP.K z siedzibą w Boronowie na II etap przebudowy ulic Sosnowej i Jodłowej, który swoim zakresem będzie obejmował odcinek ulicy Sosnowej od skrzyżowania  z ulicą  Bukową do końca zabudowań oraz ulicę Jodłową do skrzyżowania z ulicą Polną. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, chodnik dla pieszych, wjazdy do przyległych posesji.

W bieżącym roku planowane są również roboty związane z:

  • budową ulicy Działkowej,
  • przebudową drogi wewnętrznej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Modrzewskiego,
  • budową chodnika w ciągu ulicy Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1
  • remontem nawierzchni ulicy Dworcowej od skrzyżowanie z ulicą Rynek w kierunku Osiedla.
  • remontem nawierzchni ulicy Świętego Marka od skrzyżowania z ulicą Śląską do końca zabudowań
  • remontem nawierzchni ulicy Łokietka od skrzyżowania z ulicą Borową do końca zabudowań.

Realizacja tych prac spowoduje utrudnienia i niedogodności, za które już dzisiaj przepraszamy. Proszę jednocześnie w imieniu swoim oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach o wyrozumiałość oraz cierpliwość do czasu zakończenia powyższych robót.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla Państwa!

 

 

Burmistrz Miasta

Krzysztof Nowak

 

 

powrót

wróć na górę