KONKURS NA NAJŁADNIEJ URZĄDZONY BALKON, OGRÓD PRZYDOMOWY I DZIAŁKĘ - EDYCJA 2019

przez Organic Studio

Konkurs organizowany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie na najładniej urządzony balkon, ogród przydomowy i działkę, edycja 2019

 

Warunki uczestnictwa:

 

Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub użytkownicy obiektów. Zgłaszający powinien wyrazić zgodę na wizytę komisji konkursowej, wykonanie fotografii oraz na publikację wyników konkursu.

 

Przebieg konkursu:

 

            Etap pierwszy -  przyjmowanie zgłoszeń do dnia 18 czerwca 2019 r. Karty zgłoszeń do odbioru w Urzędzie Miejskim pokój nr 28 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta. Do karty należy dołączyć podpisany dokument RODO (oba w załącznikach)!

 

            Etap drugi - wizytacja komisji konkursowej i ocena zgłoszonych obiektów. Termin wizytacji od 24 do 28 czerwca br.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czasie trwania tegorocznych „Dni Miasteczka Śląskiego”. (odbiór nagród finansowych w kasie Urzędu Miejskiego).

 

Co będzie oceniane:

wrażenie estetyczne

pomysłowość i oryginalność rozwiązań

 

Nagrody:

 

   Przewidziano nagrody w każdej kategorii :

I miejsce dyplom + 500 zł.

II miejsce dyplom + 300 zł

III miejsce dyplom + 200 zł

 

Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców!

powrót

wróć na górę