KONSULTACJE SPOŁECZNE

przez Agnieszka Kałuża

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XXXIX/342/18 Rady Miejskiej Miasteczko Śląskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wejścia Gminy Miasteczko Śląskie w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku
o związku metropolitalnym w województwie śląskim Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje o możliwości wyrażania opinii w tej sprawie.
Formularz ankiety dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Miasteczko Śląskie www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl w zakładce Konsultacje.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych: 23.05.2018r. – 30.05.2018r.

http://www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=3701

powrót

wróć na górę