Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące wpisu do Rejestru-BDO, czyli Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

przez Organic Studio

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w ramach prowadzonej przez siebie działalności:

  • wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne,
  • prowadzą Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów, zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

W linku poniżej załączone są również wszelkie materiały promocyjno-informacyjne dla przedsiębiorców działających na terenie Państwa Samorządów do zamieszczenia na kanałach informacyjnych Urzędów, wraz z informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Pobierz materiały informacyjno-promocyjne  (rozmiar pliku 31 MB)

powrót

wróć na górę