Milion od Huty dla miasta

przez Andrzej Ogrodnik

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż miasto Miasteczko Śląskie reprezentowane przez Burmistrza Miasta Krzysztofa Nowaka podpisało trójstronny list intencyjny z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mirosława Indyka oraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Tarnowskich Górach reprezentowanym przez Prezesa Martę Bis. Główną intencją w nim zawartą jest inwestycja, której celem jest zagwarantowanie stabilności ceny wody dla mieszkańców naszego miasta.

Miasto na podstawie listu intencyjnego wnioskuje o przywrócenie dostaw wody z Huty do sieci Gminy i PWiK od ul. Gajowej w szczególności dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Srebrnej oraz obniżenia ceny zakupu wody w stosunku do ceny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach. Huta zgodnie z podpisanym listem deklaruje wykonanie na jej terenie, na własny koszt instalacji pozwalającej na przywrócenie dostaw wody do sieci PWiK w ilości 500m3/d. Termin zakończenia inwestycji, a tym samym dostarczanie wody pitnej planuje się na marzec 2018 r. Ostateczna cena zostanie ustalona po wykonaniu inwestycji. Natomiast PWiK zadeklarowało zakup wody do spożycia spełniającej normy dopuszczenia oraz deklaruje przejęcie od Gminy, bieżącej obsługi sieci wodociągowej DN 300 znajdującej się na terenie tartaku „Feniks”. Gmina zdeklarowała, iż dokona niezbędnych robót modernizacyjnych w przedmiotowej sieci łączącej ujęcie Huty z punktem zakupowym PWiK wspomnianym powyżej. Dodatkowo do dnia 31.12.2017 r. planowane jest przekazanie przez Hutę sieci na majątek Gminy co umożliwi przeprowadzanie badań jakości wody przed uruchomieniem dostaw dla odbiorców. Przedstawiciele Zarządu PWiK oświadczyli po dokonaniu powyższych założeń do dnia 01.03.2018 r. będzie możliwe wprowadzenie autokorekty do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasteczko Śląskie na okres od 15.05.2017 r. do 14.05.2018 r. w zakresie ceny wody dla odbiorców.         

Powyższy list jest efektem wieloletnich starań władz miasta oraz pozostałych stron porozumienia aby osiągnąć docelowo zamierzony efekt, którego główną intencją jest stabilizacja ceny wody dla odbiorców, co wpisuje się w zrównoważony rozwój naszego miasta.

Potwierdzeniem powyższego stała się także obecność Prezesa Huty Cynku Miasteczko Śląskie Pana Mirosława Indyka, który  podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 30.03.2017 r. omówił etapy prac oraz kwestię związaną z finansowaniem przedmiotowej inwestycji.

Marcin Parys

powrót

wróć na górę