Nowe tablice infromacyjne, barieroporęcze i bariery ochronne

przez Organic Studio

Informujemy, że dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w naszej gminie, na głównych wlotach do gminy przy istniejących witaczach gminnych zostały zamontowane tablice informacyjne „Miasto monitorowane”.

Na istniejącym wiadukcie drogowym u zbiegu ul. Żyglińskiej i ul. Brynickiej w Sołectwie Brynica gmina dokonała montażu nowych barieroporęczy, które poprawią bezpieczeństwo przejazdu przez istniejący wiadukt.

Jednocześnie informujemy, że w II etapie robót, gmina dokona jeszcze remontu nawierzchni jezdni na przedmiotowym wiadukcie drogowym.

Ponadto, dla poprawy bezpieczeństwa pasażerów wysiadających na przystanku autobusowym Bibiela Kościół przy ul. Starowiejskiej w Bibieli zostały zamontowane bariery ochronne mające zapobiegać przed nieszczęśliwymi zdarzeniami, w związku z istniejącym w tym rejonie rowem melioracyjnym.

powrót

wróć na górę