Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie - Nr G.6720.1.2018

przez Iwona Antonik

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

powrót

wróć na górę