Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr G.6721.1.2019 z dnia 26.11.2019 r.

przez Iwona Antonik

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem dostępny jest w BIP Urzędu Miejskiego pod adresem:

http://www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl/?a=4258 

powrót

wróć na górę