Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr G.6721.3.2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

przez Iwona Antonik

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

powrót

wróć na górę