Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o ponownym wyłożeniu Studium

przez Iwona Antonik

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

powrót

wróć na górę