Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr GA.6733.5.2018

przez Iwona Antonik

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z jezdnią i chodnikiem (ul. Ceramiczna) oraz drogi dojazdowej do istniejących posesji, budowy kanału deszczowego i przykanalików deszczowych - ul. Ceramiczna, ul. C.K. Norwida, ul.Dworcowa w Miasteczku Śląskim

powrót

wróć na górę