Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

przez Organic Studio

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1 . Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał od Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej informację o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.

„Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.

2. Treść decyzji w języku czeskim i angielskim oraz wybrane fragmenty decyzji w języku polskim dostępne są do wglądu w siedzibie:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, Katowice pokój 317 w godzinach 800- 1500 na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej (wersja w j. angielskim i czeskim):

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/ElA_MZP469 (sekcja STANOVISKO)

3. W terminie od 5 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, Katowice pokój 317.

powrót

wróć na górę