Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w roku 2019

przez Monika Kotara

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza otwarty konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego Miasta Miasteczko Śl. w dziedzinie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w roku 2019, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450). Szczegóły w załączniku.

powrót

wróć na górę