Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2019

przez Monika Kotara

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Miasta Miasteczko Śląskie w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450). Szczegóły w załączniku.

powrót

wróć na górę