Pismo w sprawie ocalenia lipy rosnącej na terenie Miasteczka Śląskiego

przez Organic Studio

W celu uniknięcia usunięcia drzewa gatunku Lipa drobnolistna rosnącego w pasie drogowym ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim przed posesją nr 31, zwracamy się do TAURON Polska Energia z prośbą o stosowne zabezpieczenie napowietrznej linii energetycznej biegnącej w koronie ww. drzewa.

Jedyną przyczyną potencjalnego usunięcia drzewa jest kolizja korony drzewa z linią energetyczną, co stanowi niebezpieczeństwo zerwania lub uszkodzenia linii w czasie silniejszego wiatru. Rozważano przycięcie korony drzewa tak, aby nie kolidowała z napowietrzną linią energetyczną. Jednakże skuteczne przycięcie korony w konsekwencji doprowadziło by do zniszczenia drzewa.

Jak wyżej wspomniano, przedmiotowe drzewo rośnie w pasie drogowym, stanowi ochronę przyległego terenu zabudowanego przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza oraz gleby. Drzewo jest okazałe, w dobrej kondycji zdrowotnej i ma prawidłowo wykształcona koronę, w której znajdują się dwa gniazda ptasie. Ponadto, lipa jest gatunkiem rodzimym i długowiecznym. W Polsce jest najważniejszym drzewem pszczelarskim. W związku z czym usuwanie takich drzew powinno być ostatecznością.

Mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo jak i zdrowie mieszkańców miasta, w piśmie zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie napowietrznej linii energetycznej w taki sposób, aby wykluczyć konieczność usunięcia lipy. Pismo zostało przekazane firmie Tauron.

powrót

wróć na górę