PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

przez Agnieszka Kałuża

W dniach od 23 do 30 maja br. prowadzone były konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii.

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

przeprowadzonych w Gminie Miasteczko Śląskie

w sprawie wejścia Gminy Miasteczko Śląskie w skład Związku Metropolitalnego

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

     

Termin przeprowadzenia konsultacji

Odpowiedź TAK

Odpowiedź NIE

Nieważny

Razem

23 – 30.05.2018 r.

100

5

32

137

 

 

powrót

wróć na górę