Porządek obrad XXVIII Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

przez Andrzej Ogrodnik

23 kwietnia br. o godz. 9.30 odbędzie się Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim w intencji mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie

Po Mszy św. złożenie kwiatów pod tablicą śp. ks. prof. R. Sobańskiego

24 kwietnia br.:

11.00 Otwarcie Uroczystej Sesji w Miejskim Ośrodku Kultury

1. Występ dzieci z Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Miasteczku Śląskim

2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej

3. Wystąpienie Burmistrza Miasta

4. Wystąpienia zaproszonych gości

5. Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

6. Uroczyste odnowienie współpracy z Gminą Rajcza

- podpisanie porozumienia o współpracy i partnerstwie pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie i Gminą Rajcza

7. Marek Kaleja – prelekcja „Pasieki”

8. Występ artystyczny

9. Zakończenie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej

 

/-/ Przewodniczący Rady

Józef Jendruś

powrót

wróć na górę