Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

przez Organic Studio

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Miasteczko Śląskie w zakresie turystyki i krajoznawstwa. W 2019 r. przyznano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych z siedzibą w Bytomiu na realizację zadania publicznego Miasta Miasteczko Śląskie pn. „Utrzymanie infrastruktury i taboru Górnośląskich Kolei Wąskotorowych”.


 

powrót

wróć na górę