Status projektu budowy sieci ciepłowniczej w Miasteczku Śląskim

przez Organic Studio

Veolia Południe sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji zadania budowy sieci ciepinej wraz z przyłączami aktualnie prowadzi prace inwestycyjne na terenie Starego Miasteczka. Ulice wchodzące w zakres powyższych prac to ul. Matejki oraz ul. Czarnieckiego. Ciepło w tym rejonie zostanie podane do Odbiorców w terminie do końca 2019 roku.

W przypadku pozostałych rejonów, deklarowanych przez nas da podłączenia w roku 2019 tj. ulica Dworcowa, Sportowa, Pękatego, Modrzewskiego, Ceramiczna, Kolejowa, Norwida, Białego, Górnicza, Wspólna, Słoneczna, Konopnickiej, Asnyka, Rydla, Sztolniowa, Dudy, Jagiełły, Tetmajera, Rycerska, Staromiejska, Niepodległości, Gierzyna, informujemy, że zakończyły się 2 przetargi mające na celu wyłonienie wykonawcy. Żaden z przetargów nie zakończył się ostatecznym podpisaniem umowy pomiędzy Inwestorem tj. Veolia Południe Sp. z o.o., a podwykonawcą. Aktualnie ogłoszony został ponownie przetarg w skład, którego wchodzą wszystkie w/w ulice. W związku z trwającą procedurą przetargową realizacja inwestycji zostaje przeniesiona na rok 2020.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na niewystarczającą ilość osób zainteresowanych podłączeniem do sieci ciepłowniczej w Żyglinie oraz Żyglinku zakres realizacji projektu został zmniejszony o w/w lokalizację.

Veolia Południe występuje do Ministerstwa Energii z prośbą o pozytywną decyzję w sprawie ponownego zakwalifikowania do dofinansowania zweryfikowanego zakresu projektu. Realizacja zadań w roku 2020 uzależniona jest od zgody Ministerstwa. Informujemy również, że ostateczny termin zakończenia projektu mającego na celu budowę sieci ciepłowniczej i ograniczenie niskiej emisji w Miasteczku Śląskim się nie zmienił. Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2020 r.

powrót

wróć na górę