„Święto Lasu”

przez Andrzej Ogrodnik

W związku z mającą się odbyć 10 czerwca 2017 r. w Kochanowicach imprezą „Święto Lasu” organizowaną  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz  Gminę Kochanowice, prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych do reprezentowania swojej gminy grup artystycznych oraz chętnych do wystawienia własnych dzieł rękodzielników. Artyści i rękodzielnicy, którzy zechcą zaprezentować się podczas „Święta Lasu” mogą zgłaszać swój udział za pomocą przygotowanych kart zgłoszeniowych.

powrót

wróć na górę