UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

przez Monika Kotara

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM MIAŁA MIEJSCE UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

29 sierpnia 2018 r. czterech nauczycieli  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim, przystąpiło do egzaminu, który zakończył się pozytywnym rezultatem dla wszystkich.

Ważnym punktem spotkania było złożenie ślubowania przez nauczycieli. Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie Pan Krzysztof Nowak wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego , które otrzymali:

  1. Pani Katarzyna Buszka
  2. Pani Monika Gruszczyńska
  3. Ksiądz Marek Konowol
  4. Pan Marcin Painta

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczycieli wiedzy i umiejętności zawodowych.

Gratulacje nauczycielom złożyli także: Pani Hanna Celary – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim oraz Pan Jerzy Żuchowicz – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

Nauczycielom gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a także satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

powrót

wróć na górę