Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

przez Organic Studio

29 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim miała miejsce uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

20 sierpnia 2019 r. Pani Justyna Król - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Miasteczku Śląskim, przystąpiła do egzaminu, który zakończył się pozytywnym rezultatem i akceptacją komisji egzaminacyjnej.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Gratulacje Pani Justynie Król złożył Pan Michał Skrzydło - Burmistrza Miasta a także: Pani Beata Ćwięczek – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miasteczku Śląskim oraz Pan Jerzy Żuchowicz – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

Pani Justynie Król gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a także satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

powrót

wróć na górę