Wspólne sprzątanie gminy

przez Organic Studio

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, Dzielnica Żyglin – Żyglinek, sołectwa Brynica i Bibiela oraz Stowarzyszenie „Góra Jerzego" w Miasteczku Śląskim zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego posprzątania naszej gminy w ramach Dnia Sprzątania Świata oraz kampanii edukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi!

Miejsca zbiórek:
- Miasteczko Śląskie, skrzyżowanie ulicy Działkowej i Modrzewskiego,
- Żyglin - Żyglinek, budynek LKS przy ul. Studziennej 12 ,
- Brynica, skrzyżowanie ulicy Borowej i Grobla ,
- Bibiela, Pętla autobusowa przy ul. Starowiejskiej .

Po zakończonej akcji dla uczestników będzie czekał drobny poczęstunek przy grillu oraz sadzonka krzewu ozdobnego. Dzień ten ma przypominać, jak ważna jest troska o środowisko naturalne dlatego przyczyńmy się wspólnie do tworzenia pozytywnego wizerunku gminy, jej Mieszkańców dbając wspólnie o czystość i porządek.

Serdecznie zapraszamy!

powrót

wróć na górę