Wyniki wyborów sołeckich w Brynicy

przez Monika Kotara

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Brynicy, które odbyło się 29 stycznia br. wybrano nowego Sołtysa i Radę Sołecką. Ustępujący sołtys Andrzej Duda omówił  zadania, które udało się zrealizować w minionej kadencji. Spośród zgłoszonych kandydatów na sołtysa zgodę na kandydowanie wyraził Pan Eugeniusz Szulc. W wyniku tajnego głosowania kandydat uzyskał znaczną większość głosów obejmując w ten sposób funkcję sołtysa. W skład rady sołeckiej wybrani zostali: Bernadeta Kandora oraz Bogusław Szafarczyk.

powrót

wróć na górę