Wystawa kotłów niskoemisyjnych

przez Organic Studio

W ramach realizacji przez Gminę Miasteczko Śląskie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., która jest operatorem zadania, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Miasteczku Śl. zorganizowała wystawę kotłów niskoemisyjnych.

Osoby które złożyły wniosek na wymianę źródła ciepła w wyznaczonym przez Urząd terminie, zostały poinformowane o spotkaniu poprzez wiadomość sms wysłaną przez ww. firmę.

Podczas wystawy, która odbyła się 26 października na terenie OSP Żyglinek,  zaprezentowali się potencjalni wykonawcy przedmiotowego zadania. Mieszkańcy otrzymali prospekty techniczne prezentowanych urządzeń, a także mogli zaobserwować proces spalania paliwa w kotłach.

Następnie, podczas prezentacji przedstawiciel firmy Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., przedstawił etapy realizacji PONE. Zainteresowani mieszkańcy otrzymali Przewodnik Uczestnika Programu.

Na realizację Programu, Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w Katowicach w formie pożyczki w wysokości 644.800, 00 zł.

powrót

wróć na górę