Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych w latach 2018 - 2019

przez Andrzej Ogrodnik

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim uprzejmie informuje, że zostało przeprowadzone i zakończone postępowanie przetargowe w sprawie organizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów gminnych i obiektów jednostek organizacyjnych gminy na okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. Swoje oferty do przedmiotowego przetargu nieograniczonego złożyło pięciu Wykonawców.

 

Najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę 487.583,65 zł brutto na realizację w/w zamówienia złożyło przedsiębiorstwo I – ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe energii elektrycznej kształtują się następująco:

- dla oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych – 198,40 zł netto/1 MWh

- dla obiektów gminnych – 224,68 zł netto/ 1 MWh

Podane przez Oferenta ceny jednostkowe zakupu energii elektrycznej są o tyle istotne, ponieważ nasza gmina kupując energię elektryczną rozlicza się na podstawie bieżącego zużycia, według wskazań zainstalowanch urządzeń pomiarowych.

    

     Należy podkreślić, iż dla porównania obecne ceny zakupu energii elektrycznej określone według taryfy sprzedażowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON (gdyby nie przeprowadzono postępowania przetargowego, a gmina pozostałaby przy umowach kompleksowych) wynoszą:

- dla oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych (taryfa C12b) –  dzienna  453,70 zł netto/ 1 MWh, nocna – 279,40 zł netto/ 1 MWh,

- dla obiektów gminnych (taryfa C11) – 375,20 zł netto / 1 MWh.

     Scentralizowanie zakupu energii elektrycznej dla gminy to działanie zmierzające do obniżenia kosztów energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej o strukturze rozproszonej. Oznacza to, że gmina skorzystała z możliwości uzyskania atrakcyjnej ceny dla wszystkich podmiotów zależnych od budżetu gminy.

     Podkreślenia wymaga fakt, iż Gmina Miasteczko Śląskie była jedną z pierwszych gmin w kraju i w województwie śląskim, która przeprowadziła procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od chwili uwolnienia cen rynkowych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla gminy na kolejne lata kalendarzowe jest systematycznie przeprowadzna przed zakończeniem terminu obowiązywania umowy zakupowej energii elektrycznej.

 

BURMISTRZ MIASTA

Krzysztof Nowak

powrót

wróć na górę